MAN Truck

MAN TG kjøretøyer – lastebiler til all slags bruk
Trucks

Effektivitet i langtransport
MAN Truck & Bus setter standarder i nasjonal og internasjonal tungtransport.

TGX
ti_tgx_fernverkehr_width_601_height_182

TGX Efficient line
ti_tgx_el_fern_width_601_height_182

TGS
ti_tgs_fernverkehr_width_601_height_182

Kraftpakke for trekkvogner
Robust, økonomisk og sikkert – dette er egenskapene som preger MAN Truck & Bus -løsningene for trekkvogner.

TGX
ti_tgx_traktion_width_601_height_182

TGS
ti_tgs_traktion_width_601_height_182

 TGM
ti_tgm_traktion_width_601_height_182

Lastebiler for varedistribusjon
MAN Truck & Bus-løsninger for varedistribusjon oppfyller alle ønsker om effektive transportløsninger til bytrafikk og regional bruk.

TGS
ti_tgs_nahverkehr_width_601_height_182

TGM
ti_tgm_nahverkehr_width_601_height_182

TGL
ti_tgl_nahverkehr_width_601_height_182

Lese mer om MAN Trucks trykk her -> MAN Trucks